bütçe

[bü'tçe]
法́ is.
1. 预算: \bütçe açığı 预算赤字 \bütçe yılı 预算年度 Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz. 我们可以修改一下我们的预算, 不要再当寄宿生了。
2. 收入: \bütçesi dar bir aile 低收入家庭 Onun bütçesi bu işe elverişli değil. 这件事超出了他的预算。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bütçe — is., Fr. budget 1) Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı. S. Ayverdi 2) Devlet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BÜTÇE — Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bütçe açığı — is. Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bütçe dengesi — is. 1) Gelirin gidere eşit olma durumu 2) ekon. Devletin bütün gelir toplamının gider toplamına eşit olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bütçe yılı — is. Bir bütçenin uygulanmaya başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süre …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • katma bütçe — is., ekon. Özel gelirleri olan ve genel bütçe dışında kalan bütçe, mülhak bütçe Devlet Demir Yolları katma bütçe ile yönetilir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • destekli bütçe — is., ekon. Dayanağı olan bütçe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ek bütçe — is., ekon. Yıllık bütçeye sonradan eklenen bütçe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • genel bütçe — is., ekon. Yıllık gelir ve gider kalemlerinin hepsini kapsayan bütçe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • idari bütçe — is., ekon. Devlet giderlerinin, devletin siyasi ve idari kuruluşuna göre dağıtılması sonucunda oluşan bütçe türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • konsolide bütçe — is., ekon. Destekli bütçe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.